دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • سامانه ها
  • کمیته ها
  • تعالی منابع انسانی
  • تماس با مدیریت
  • دانشگاه نسل سوم

کمیته نقل و انتقالات
کمیته جذب و استخدام
کمیته مرخصی بدون حقوق
کمیته بازنشستگی پیش از موعد
کمیته ترفیعات اعضاء هیأت علمی

فرم تماس


دفعات تکمیل فرم: 29 بار
کد رهگیرى این فرم: P308-F302-U0-N240128          
[ چاپ فرم ]
1 نام
پاسخ را در کادر وارد کنید:
2 ایمیل
پاسخ را در کادر وارد کنید:
3 موضوع
پاسخ را در کادر وارد کنید:
4 پیام