دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • کمیته نقل و انتقالات
  • کمیته جذب و استخدام
  • کمیته مرخصی بدون حقوق
  • کمیته بازنشستگی پیش از موعد
  • کمیته ترفیعات اعضاء هیأت علمی

کمیته نقل و انتقالات دانشگاه در تاریخ 96/04/13 برگزار گردید

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۴ | 

 کمیته نقل و انتقالات دانشگاه در تاریخ  96/04/13 برگزار گردید، یاد آور می گردد افرادی که با انتقال، ماموریت و تمدید ماموریت آن ها از سایر دانشگاه ها به این دانشگاه موافقت گردیده است می بایست حداکثر ظرف مدت یک هفته به مدیریت حراست واقع در بزرگراه شهید همت جنب بیمارستان میلاد پردیس همت دانشگاه علوم پزشکی ایران، جهت تشکیل پرونده و انجام مراحل قانونی مراجعه نمایند. بدیهی است در صورت عدم مراجعه در مهلت مقرر موضوع انتقال و ماموریت کان لم یکن تلقی خواهد گردید.

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

واحد محل خدمت

نظریه کمیته

1

ولی اله درستکار

شبکه بهداشت ودرمان بهارستان

موافقت با تمدید ماموریت 3روز درهفته تاپایان شهریورماه

2

سیدرضاسهروردی

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

موافقت با 6 ماه ماموریت به بیمارستان شهید فهمیده روزهای زوج ومابقی بیمارستان امام سحاد(ع) شهریار

3

لیلا گنجه نژاد

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

موافقت با 6 ماه ماموریت

4

کبری توکلی

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

موافقت با 6 ماه ماموریت

5

لیلاآگوش

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

موافقت باانتقال

6

منصوره قنبری

دانشگاه علوم پزشکی تهران

موافقت با 6ماه ماموریت  ودرصورت رضایت عملکرد موافقت باانتقال

7

پژمان کشاورز

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

درصورت تایید مدیردفتر فنی دانشگاه موافقت با انتقال به شبکه رباط کریم

8

عباس کریمی

دانشگاه پیام نور البرز

موافقت با تمدید ماموریت به شرط پرداخت حقوق از مبدا

9

میرسجادامیری

سازمان غذا ودارو

موافقت با تمدید ماموریت

10

محمد مزنگی

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

خاتمه ماموریت

11

داود زرین

دانشگاه علوم پزشکی تهران

موافقت باانتقال

12

حکیمه قانون نیرزی

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

موافقت باانتقال

13

علی صادقی

بیمارستان فیروزآبادی

موافقت با 6 ماه ماموریت وسپس انتقال

14

زینب شوندی

دانشگاه علوم پزشکی همدان

موافقت با 6 ماه ماموریت

15

لیلا ولی پور

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

موافقت با 6 ماه ماموریت

16

مریم صمدی

دانشگاه علوم پزشکی البرز

موافقت با 6 ماه ماموریت

17

مریم محمدصالحی

دانشگاه علوم پزشکی همدان

موافقت با 6 ماه ماموریت

18

مریم خواجه لک زایی

دانشگاه علوم پزشکی همدان

موافقت باانتقال

19

امیدوفامند

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

موافقت باانتقال

20

اعظم مهدیپور

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

موافقت باانتقال

21

مرجان خلیلی

دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

صرفاباماموریت موافقت گردید(به هیچ وجه با انتقال موافقت نمیگردد)

22

صباعباسی

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

موافقت باانتقال

23

مریم گنجی

دانشگاه علوم پزشکی جهرم

موافقت با 6 ماه ماموریت

24

فرشته طباطبایی میرک

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

موافقت بایکسال تمدیدماموریت (به هیچ وجه با انتقال موافقت نمیگردد)

25

مهرانگیزابوطالبی

شبکه بهداشت ودرمان شهریار

صرفاباانتقال موافقت گردید.

26

فرزانه پورباقرمهابادی

شبکه بهداشت ودرمان شهریار

موافقت با 6 ماه ماموریت

27

کلثوم نوروزی

شبکه بهداشت ودرمان شهریار

صرفا موافقت با 6 ماه ماموریت

28

سمیراصفایی

شبکه بهداشت ودرمان ملارد

موافقت با انتقال

29

زهراروزبهانی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

موافقت با انتقال

30

زهره کفیل

دانشکده علوم توانبخشی

موافقت با ماموریت

31

منور اسکندری

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

مخالفت گردید.

32

رقیه محتشمی تبریزی

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

درصورت تایید مدیریت امور مالی موافقت با ماموریت به شبکه بهارستان

33

بهزاد علیپور

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

موافقت باانتقال

34

محمود جهانی

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

مخالفت گردید.

35

سعیدرستم پور

دانشگاه علوم پزشکی مراغه

موافقت با 6ماه ماموریت

36

ندااماره

دانشگاه علوم پزشکی البرز

موافقت با انتقال

37

اصغرامام جمعه

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

درصورت اخذ اعلام نیاز درکمیته بعدی مطرح میگردد.

38

نرگس حکیمی عصمت پرست

دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

موافقت با یکسال تمدید ماموریت

39

آذر پرواز

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

موافقت با 6ماه ماموریت

40

محسن بیداد

دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

موافقت با یکسال تمدید ماموریت

41

فرزانه امینی

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

موافقت با انتقال

42

بیتاقنبری نژاد

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

مخالفت گردید.

43

فهیمه هفتانی

مدیریت بودجه

موافقت  با 6ماه تمدید ماموریت باپرداخت حقوق از مقصد

44

حبیب اله کارگری

بیمارستان شهدای هفتم تیر

موافقت با یکسال تمدید ماموریت

45

مهدی عباسی

شبکه بهداشت ودرمان شهریار

موافقت با 6 ماه تمدید ماموریت

46

علی هوجقانی

مدیریت امور مالی

موافقت با 6 ماه ماموریت

47

دکتر حکیمه شیخ زاده

دانشگاه علوم پزشکی لرستان

موافقت با 6 ماه ماموریت 4روز در بیمارستان امام حسین(ع) و2 روز در شبکه بهارستان

48

سیده اکرم موسوی

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

موافقت باانتقال

49

دکتر مهدی وثوقی رهبری

دانشگاهعلوم پزشکی کرمان

موافقت باانتقال به یافت اباد و3روز ماموریت در بیمارستان امام سجاد(ع) شهریار

50

دکتر آزاده ناظری

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

موافقت با یکسال تمدید ماموریت

51

میثم شعبانزاده

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

موافقت با 6 ماه ماموریت

52

سیده هدی باقرپور

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

مخالفت گردید.

53

نرگس دعوتی

دانشگاه علوم پزشکی همدان

موافقت باا نتقال

54

الهه عسگری

دانشگاه علوم پزشکی اراک

موافقت با 6 ماه ماموریت وسپس انتقال همزمان

55

حسنیه کریمی عربلو

دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

موافقت باانتقال

56

لیلا صالحی طولش

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

صرفا به شرط خدمت دربیمارستان امام حسین(ع) وبیمارستان امام سجاد(ع) شهریار

57

محبوبه احمدی

دانشگاه علوم پزشکی اراک

موافقت با 6 ماه ماموریت ودرصورت تایید عملکرد موافقت باانتقال

58

ناهید حق نژاد

دانشگاه علوم پزشکی همدان

موافقت با 6 ماه ماموریت همزمان پس از شروع بکار جایگزین

59

الهام شبانی

مرکزآموزشی درمانی فیروزگر

موافقت باانتقال

60

فریبا عباسی

بیمارستان حضرت فاطمه(س) رباط کریم

موافقت با 6 ماه تمدید ماموریت وسپس انتقال قطعی ویاپایان ماموریت

61

زهره کشوری

مرکزآموزشی درمانی فیروزگر

موافقت با 6ماه ماموریت همزمان

62

نسرین مختارزاده

مرکزآموزشی درمانی فیروزگر

موافقت با 6 ماه ماموریت پس از شروع بکار جایگزین

63

زهراجودکی

مرکزآموزشی درمانی مطهری

موافقت با 6 ماه ماموریت پس از شروع بکار جایگزین

64

مشیانه حدادی

معاونت درمان

موافقت باانتقال ویاپایان ماموریت

65

پریسا رودباری

بیمارستان لولاگر

موافقت باانتقال

66

فاطمه محمدی

بیمارستان امام سجاد(ع) شهریار

موافقت با 6 ماه ماموریت پس از شروع بکار جایگزین

67

مسعود رسولی

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

موافقت با 6 ماه ماموریت وسپس انتقال همزمان

68

حسین کریمی

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

موافقت با 6 ماه ماموریت و سپس درصورت رضایت از عملکرد موافقت باانتقال

 


کد امنیتی را در کادر بنویسید    
دفعات مشاهده: 1030 بار   |   دفعات چاپ: 84 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر