دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • کمیته نقل و انتقالات
  • کمیته جذب و استخدام
  • کمیته مرخصی بدون حقوق
  • کمیته طبقه بندی مشاغل
  • کمیته بازنشستگی پیش از موعد
  • کمیته ترفیعات اعضاء هیأت علمی

شرح وظایف

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

شرح وظایف گروه کارشناسان تشکیلات وبهبود روشها

 - برنامه‌ریزی به منظور بازنگری در ساختار وتشکیلات تفصیلی ، با در نظر گرفتن ضوابط و سیاستهای وزارت متبوع ، برنامه های توسعه ، مصوبات هیات امنای دانشگاه، نقطه نظرات معاونتهای تخصصی و...

- مطالعه مداوم و مستمر تشکیلات تفصیلی ووظایف وروشهای انجام کار ،به منظور تفکیک وتقسیم صحیح وظایف بین واحدهای مختلف وکارکنان جهت پیشگیری از تداخل ،تعارض و یا تکرار وظایف و مسئولیتها

- انجام بررسی های لازم در خصوص پیشنهادات واصله از معاونتهای تخصصی در زمینه انجام اصلاحات در تشکیلات تفصیلی موجود،اعم از تغییر عنوان ،جابجایی، انتقال ،حذف و ایجاد پستهای سازمانی ویا ادغام وظایف واحدهای سازمانی ،افزایش یا کاهش واحدها وسطوح سازمانی و... ازطریق انطباق با ضوابط و مقررات ، کاربینی و کارسنجی ،مصاحبه با مسئولین واحدهای مربوطه

- به روز نگهداشتن مجموعه های تشکیلات اسمی مورد عمل،

- به روز نگهداشتن اطلاعات درسیستم تشکیلات چارگون دانشگاه و نرم نگاران وزارت متبوع

- تهیه و تنظیم و تجدید نظردر شرح وظایف واحدهای سازمانی ، با شناخت صحیح و دقیق فعالیتها ازطریق مصاحبه با مسئولین واحدهای سازمانی ،.....و ابلاغ شرحوظایف تصویب شده جهت اجرا

- تهیه و تنظیم و تجدید نظر درشرح وظایف پستهای سازمانی با شناخت صحیح و دقیق مشاغل از طریق مصاحبه با شاغلین پستهای سازمانی ،.....و  ابلاغ شرح وظایف تصویب شده جهت اجرا

- نظارت بر تخصیص پستهای سازمانی به کارکنان و اعضاء هیئت علمی، از لحاظ اجرای صحیح تشکیلات مصوب و رعایت قوانین و مقررات

- بررسی و اعلام نظر در خصوص اختصاص پستهای سازمانی جهت انتقال و انتصاب ،ارتقاء و تغییر عنوان و جابجایی کارکنان و اعضاء هیئت علمی           

- هماهنگی و همکاری با کارگزینی کادر اداری و هیاْت علمی و استخدام به منظور تهیه واستخراج پستهای سازمانی جهت اخذ مجوز استخدام ، نقل و انتقال و جابجایی و یا بکارگیری نیروهای مورد نیاز از طریق عقد قرارداد ،انجام تعهدات قانونی  

- همکاری با گرو‌ههای کارشناسی طبقه‌بندی مشاغل و آموزش ضمن خدمت درخصوص هماهنگی در زمینه‌های شرح شغل، رسته و رشته شغلی و نیازهای آموزشی

- همکاری در تهیه و تنظیم جداول آماری در زمینه های مختلف جهت ارائه به وزارت متبوع و سایر مراجع ذیصلاح

- مطالعه و انجام بررسی لازم به منظور استاندارد نمودن مشاغل تخصصی دستگاه

- شرکت در جلسات هماهنگی با مسئولین واحدها در ارتباط با وظایف محوله


دفعات مشاهده: 154 بار   |   دفعات چاپ: 7 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر