دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

جلسه ارزیابی از روند فعالیت اعضاء محترم کمیته اجرایی مدل تعالی منابع انسانی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۵/۲۳ | 
جلسه ارزیابی از روند فعالیت اعضاء محترم کمیته اجرایی تعالی منابع انسانی روز شنبه مورخ 97/05/20 با حضور سرکار خانم حیدرزاده مدیر محترم منابع انسانی دانشگاه، جناب آقای دکتر پزشک مشاور محترم تعالی منابع انسانی، اعضای کمیته اظهارنامه نویسی و اعضاء محترم کمیته اجرایی مدل تعالی منابع انسانی در دفتر مدیریت محترم منابع انسانی دانشگاه با هدف ارزیابی از فعالیت های انجام شده مربوط به معیارها و زیر معیارهای مدل مذکور و رفع اشکال از اطلاعات ارائه شده برگزار گردید. در ابتدا جناب آقای دکتر پزشک جهت هماهنگی بیشتر با اعضاء کمیته اظهارنامه نویسی جلسه یک ساعته برگزار نمودند و سپس همراه با اعضاء کمیته مذکور به ارزیابی و بررسی فعالیت های انجام شده اعضاء کمیته اجرایی پرداختند. همچنین به منظور آشنایی بیشتر با سیستم آموزش کارکنان، مشاور محترم و اعضاء کمیته اظهارنامه نویسی به صورت حضوری در دفتر معاون محترم مدیریت محترم توسعه سازمان و تحول اداری حضور یافتند  و به ارزیابی سیسستم مذکور پرداختند. و در نهایت مقرر گردید کلیه اعضاء، فعالیت های خود را تا تاریخ 97/05/22 جهت جمع بندی اولیه به اعضاء کمیته اظهارنامه نویسی ارائه نمایند.    
 

دفعات مشاهده: 44 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه در خصوص دانشگاه های نسل سوم

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۵/۲۰ | 
در راستای اجرای برنامه های عملیاتی این مدیریت در خصوص ایجاد تغییر فرهنگی، نگرش و روابط متناسب با  دانشگاه های نسل سوم، اولین جلسه درون سازمانی به منظور برنامه ریزی در جهت آموزش و ارتقاء سطح دانش و مهارت کارکنان در تاریخ 97/05/14 در دفتر مدیریت منابع انسانی برگزار گردید. در ابتدا سرکار خانم حیدرزاده مدیر محترم منابع انسانی دانشگاه با اشاره به رسالت دانشگاه در خصوص حرکت به سمت دانشگاه های ، پاورپوینتی هزاره سوم، به بیان مقدمه ای بر دانشگاه های نسل سوم، اهمیت و فواید پیاده سازی آن پرداختند. سپس کارشناس برنامه ریزی منابع انسانی از مباحث کلیدی در دانشگاه نسل سوم (دانشگاه کارآفرین، سیر تحول، ویژگی ها، حوزه فعالیت، ساختار و نوع حمایت، مراحل تبدیل و چالش ها ارائه نمودند و در پایان جلسه مقرر گردید جلسات طبق جدول زمان بندی شده برگزار شود و گزارش فعالیت کارکنان حاضر در جلسه به مدیریت محترم ارائه گردد.
 
 

دفعات مشاهده: 79 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزاری سومین جلسه تعالی منابع انسانی دانشگاه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۵/۱۵ | 
سومین جلسه مدل تعالی منابع انسانی دانشگاه روز چهارشنبه مورخ 97/05/13 با حضور جناب آقای دکتر پزشک مشاور محترم در امر مدل تعالی منابع انسانی و اعضاء محترم کمیته اجرایی و کمیته اظهارنامه نویسی مدل مذکور در محل سالن جلسات طبقه هفتم دانشگاه با هدف تکمیل آموزش های مورد نیاز مدل اشاره شده، نحوه تدوین و نگارش اظهارنامه برای مسئولین انجام اظهارنامه و بررسی نمودن اطلاعات ارائه شده اعضاء برگزار گردید. در ابتدا جناب آقای دکتر پزشک خلاصه ای از مطالب مطرح شده در جلسات گذشته را بیان نمودند. سپس به بررسی اطلاعات جمع آوری شده و  ارائه شده توسط متولیان امر هر معیارها و زیر معیارها پرداختند و پیشنهادات جهت بهبود در جمع آوری اطلاعات ارائه گردید و مقرر گردید جلسات طبق جدول زمان بندی شده برگزار و میزان پیشرفت انجام کار اعضاء مورد  بررسی قرار گیرد.
 

دفعات مشاهده: 166 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اطلاعیه آزمون مورخ 97/4/15 در خصوص جذب کمک پرستار و نگهبان شرکت آوا سلامت

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۵/۱۳ | 
پیرو اعلام نتایج مورخ  97/5/9 در خصوص جذب کمک پرستار و نگهبان، از کلیه اسامی پذیرفته شدگان نگهبان خواهشمند است
لباس ورزشی جهت آزمون جسمانی همراه داشته باشند.
 

دفعات مشاهده: 265 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزاری دومین جلسه تعالی منابع انسانی دانشگاه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۵/۱۳ | 
دومین جلسه مدل تعالی منابع انسانی دانشگاه روز چهارشنبه مورخ 97/05/10 با حضور سرکار خانم حیدرزاده مدیریت محترم منابع انسانی دانشگاه، جناب آقای دکتر پزشک مشاور محترم در امر مدل تعالی منابع انسانی و اعضاء محترم کمیته اجرایی مدل مذکور در محل سالن جلسات طبقه هفتم دانشگاه با هدف آموزش تکمیلی مدل اشاره شده  و دوره مقدماتی اظهارنامه نویسی برگزار گردید. در ابتدا سرکار خانم حیدرزاده ضمن خیر مقدم به حضار، ضمن تاکید مجدد بر اهمیت مدل تعالی منابع انسانی در دانشگاه و پیاده سازی آن در کلیه سطوح مدیریت منابع انسانی،  بر مشارکت همه جانبه اعضاء، ارائه مطالب خلاصه ای از مطالب مطرح شده در جلسه اول را ارائه نمودند. سپس جناب آقای دکتر پزشک به بیان مطالب کلی در خصوص مدل مذکور و شرح وظایف اعضاء کمیته پرداختند و خواستار هماهنگی و همکاری همه جانبه مدیریت محترم و اعضاء کمیته محترم در راستای نیل به اهداف دانشگاه جهت پیاده سازی مدل مذکور شدند. در پایان مقرر گردید جلسات طبق جدول زمان بندی شده برگزار و میزان پیشرفت انجام کار اعضاء مورد  بررسی قرار گیرد.
 

دفعات مشاهده: 142 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر