دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

شرح وظایف اداره

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

کادر هیات علمی دانشگاه درحال حاضر تقریبا" دارای 700 عضو میباشد که در8 دانشکده ومراکز آموزشی ودرمانی وتحقیقاتی وانستیتو به خدمت اشتغال دارند.

این اداره دارای شرح وظایف زیر می باشد:

 - تهیه احکام افزایش حقوق و مزایا و ارتقای مرتبه و ترفیع پایه ،احتساب سنوات ،انتقال ورودی وخروجی ،مأموریت ،استخدام ،تغییر وضعیت استخدامی ،برقراری حقوق ومزایاوتمدید قرار داد ،برقراری فوق العاده مدیریت کاهش ویا افزایش فوق العاده مدیریت ،برقراری کمک هزینه عائله مندی واولاد وافزایش یا کاهش آن،تعهدات قانونی:ضریب کا ،طرح نیروی انسانی ،خدمت سربازی وسایرتعهدات اعضای هیات علمی ،اخراج ،تغییر محل خدمت ،انفصال ،ماموریت آموزشی ،فرصت مطالعاتی ،پایان تعهدات یا فسخ قرارداد ،انتصاب ،ابقاء به خدمت ،مرخصی بدون حقوق ،استعلاجی ،صعب العلاج و...


دفعات مشاهده: 1011 بار   |   دفعات چاپ: 112 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر