دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • سامانه ها
  • کمیته ها
  • تعالی منابع انسانی
  • تماس با مدیریت
  • دانشگاه نسل سوم

کمیته نقل و انتقالات
کمیته جذب و استخدام
کمیته مرخصی بدون حقوق
کمیته بازنشستگی پیش از موعد
کمیته ترفیعات اعضاء هیأت علمی
گالری تصاویر

شرح وظایف اداره

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

کادر هیات علمی دانشگاه درحال حاضر تقریبا" دارای 700 عضو میباشد که در 8 دانشکده ومراکز آموزشی ودرمانی وتحقیقاتی وانستیتو به خدمت اشتغال دارند.

این اداره دارای شرح وظایف زیر می باشد:

 - تهیه احکام افزایش حقوق و مزایا و ارتقای مرتبه و ترفیع پایه ،احتساب سنوات ،انتقال ورودی وخروجی ،مأموریت ،استخدام ،تغییر وضعیت استخدامی ،برقراری حقوق ومزایاوتمدید قرار داد ،برقراری فوق العاده مدیریت کاهش ویا افزایش فوق العاده مدیریت ،برقراری کمک هزینه عائله مندی واولاد وافزایش یا کاهش آن،تعهدات قانونی:ضریب کا ،طرح نیروی انسانی ،خدمت سربازی وسایرتعهدات اعضای هیات علمی ،اخراج ،تغییر محل خدمت ،انفصال ،ماموریت آموزشی ،فرصت مطالعاتی ،پایان تعهدات یا فسخ قرارداد ،انتصاب ،ابقاء به خدمت ،مرخصی بدون حقوق ،استعلاجی ،صعب العلاج و...


دفعات مشاهده: 1721 بار   |   دفعات چاپ: 162 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر