دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • سامانه ها
  • کمیته ها
  • تعالی منابع انسانی
  • تماس با مدیریت
  • دانشگاه نسل سوم

کمیته نقل و انتقالات
کمیته جذب و استخدام
کمیته مرخصی بدون حقوق
کمیته بازنشستگی پیش از موعد
کمیته ترفیعات اعضاء هیأت علمی
گالری تصاویر

شرح وظایف

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ | 
وظایف سازمانی سمت سازمانی نوع استخدام نام و نام خانوادگی
 
- انجام مطالعات، پژوهش ها و تحلیل های کارشناسی در خصوص مدیریت منابع انسانی
- همکاری و مشارکت در تهیه و تدوین برنامه و طرح های راهبردی در جهت توانمندسازی منابع انسانی
- نیازسنجی و برنامه ریزی نیروی انسانی مورد نیاز سازمان براساس اهداف طرح ها وسیاست های مصوب
- الگوبرداری از تجربیات سایر سازمان ها در حوزه مدیریت منابع انسانی و گزارش دهی به مدیران مربوطه
- تهیه آمار و گزارشات تحلیلی و مقایسه ای مربوط به منابع انسانی
- تهیه گزارشات آماری از سیستم نرم افزاری چارگون جهت ارائه به معاونت های دانشگاه
- تعامل با واحدهای تابعه دانشگاه در خصوص تهیه آمارهای پرسنلی جهت ارائه بهب معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه
- جمع بندی و تحلیل آمارهای دریافتی از معاونت ها و واحدهای تابعه دانشگاه و ارائه به معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه
- پیاده سازی سامانه برنامه ریزی منابع انسانی دانشگاه و آموزش مستمر به رابطان واحدهای زیر مجموعه
- اجراء و پیگیری برنامه های عملیاتی OP و HOP در دانشگاه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
- انجام مطالعات و تحقیقات و استفاده از تجارب دانشگاه های نسل سوم در خصوص فرآیندهای اجرایی مدیریت منابع انسانی در جهت اصلاح فرآیندهای موجود
- انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق
سرپرست گروه برنامه ریزی منابع انسانی قرارداد انجام کار معین حرفه ای زینب مقدمی فرد
- انجام فعالیت های مربوط به برنامه های عملیاتی OP
- انجام فعالیت های مربوط به برنامه های عملیاتی HOP
- نماینده و ارزیاب سامانه شاخص های ارزیابی عملکرد دانشگاه در مدیریت منابع انسانی
- دبیرخانه مدل تعالی منابع انسانی در دانشگاه
-مسئول پروژه تبیین حوزه نقش منابع انسانی در راستای نیل به دانشگاه هزاره سوم
- تهیه آمار و گزارشات درخواستی و ارسال به واحدهای های درخواست کننده
- انجام مطالعات، پژوهشها و تحلیل‌های کارشناسی در خصوص موضوعات مدیریت منابع انسانی بر حسب نیاز
- انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق
کارشناس برنامه ریزی منابع انسانی قرارداد انجام کار معین حرفه ای محمد مهدی کشت پور
- پشتیبانی سامانه برنامه ریزی منابع انسانی
- نظارت مستمر بر حسن انجام کار  نمایندگان سامانه مستقر در واحدهای زیر مجموعه
- آموزش سامانه برنامه ریزی منابع انسانی بصورت فردی و گروهی به نمایندگان سامانه
- جمع آوری و تحلیل اطلاعات آماری
- جمع آوری و تحلیل اطلاعات ثبت شده در سامانه
- ارائه آمار و اطلاعات و گزارشات در خصوص اجرای برنامه عملیاتی OP
- ارائه آمار و اطلاعات و گزارشات در خصوص اجرای برنامه عملیاتی HOP
- انجام مطالعات، پژوهشها و تحلیل‌های کارشناسی در خصوص موضوعات مدیریت منابع انسانی بر حسب نیاز
- انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق
کارشناس برنامه ریزی منابع انسانی قرارداد انجام کار معین حرفه ای سارا ناصریان

دفعات مشاهده: 374 بار   |   دفعات چاپ: 34 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر