مدیریت منابع انسانی

خانم بهنوش حیدرزاده
شماره تلفن88622790-86702301-86702302
پست سازمانیمدیر توسعه سازمان و سرمایه انسانی
محل خدمتمدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۷/۲۵

[ برگشت به فهرست افراد ]