مدیریت منابع انسانی

خانم فاطمه زواره
شماره تلفن86702353
رشته تحصیلیمدیریت دولتی
پست سازمانیرئیس اداره کارگزینی کادر اداری
محل خدمتاداره کارگزینی کادر اداری
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۴/۲۰

[ برگشت به فهرست افراد ]