مدیریت منابع انسانی

آقای مهدی نورریز
شماره تلفن86702305
رشته تحصیلیدیپلم - فنی
پست سازمانیکارگزین مسئول
محل خدمتاداره کارگزینی کادر اداری
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۴/۲۰

[ برگشت به فهرست افراد ]