مدیریت منابع انسانی

آقای ابراهیم شهابی
شماره تلفن86702305
رشته تحصیلی فوق لیسانس مدیریت دولتی
پست سازمانیکارشناس مسئول
محل خدمتاداره کارگزینی کادر اداری
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۴/۲۰

[ برگشت به فهرست افراد ]