مدیریت منابع انسانی

خانم شهناز بابایی
شماره تلفن86702305
رشته تحصیلیفوق لیسانس مدیریت اجرایی
پست سازمانیکارشناس
محل خدمتاداره کارگزینی کادر اداری
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۴/۲۰

[ برگشت به فهرست افراد ]