مدیریت منابع انسانی

خانم الهام موسایی آوینی
شماره تلفن86702305
رشته تحصیلیکارشناس خدمات بهداشتی و درمانی
پست سازمانیکارشناس
محل خدمتاداره کارگزینی کادر اداری
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۴/۲۰

[ برگشت به فهرست افراد ]