مدیریت منابع انسانی

خانم معصومه نصیری
شماره تلفن86702325
رشته تحصیلیکارشناسی ارشد مدیریت دولتی
پست سازمانیرئیس اداره کارگزینی اعضای هیات علمی
محل خدمتاداره کارگزینی اعضای هیات علمی
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۸/۲۷

[ برگشت به فهرست افراد ]