Close

دانشگاه علوم پزشکی ایران

آقای فرید شهبازی
شماره تلفن86702388
رشته تحصیلیکارشناسی ارشد مدیریت شهری
پست سازمانیکارشناس اداره امور هیات علمی
محل خدمتاداره کارگزینی کادر هیات علمی
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۴/۲۰

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]