Close

دانشگاه علوم پزشکی ایران

آقای فرید شهبازی
شماره تلفن86702388
رشته تحصیلیکارشناسی ارشد مدیریت شهری
پست سازمانیکارشناس اداره امور هیات علمی
محل خدمتاداره کارگزینی اعضای هیات علمی
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۸/۲۷

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]