مدیریت منابع انسانی

خانم خدیجه معصومی
شماره تلفن86702388
رشته تحصیلیمدیریت بازرگانی - مدیریت تحول
پست سازمانیکارشناس اداره امور هیات علمی
محل خدمتاداره کارگزینی اعضای هیات علمی
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۸/۲۷

[ برگشت به فهرست افراد ]