مدیریت منابع انسانی

خانم فاطمه حسین زاده
شماره تلفن86702334
رشته تحصیلیکارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی
پست سازمانیکارشناس اداره کارگزینی اعضای هیات علمی
محل خدمتاداره کارگزینی اعضای هیات علمی
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۸/۲۷

[ برگشت به فهرست افراد ]