مدیریت منابع انسانی

خانم مهندس فرشته حسینی
شماره تلفن86702323
رشته تحصیلیمهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر
پست سازمانیسرپرست اداره دیده بانی منابع انسانی
محل خدمتاداره دیده بانی منابع انسانی
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۸/۲۹

[ برگشت به فهرست افراد ]