مدیریت منابع انسانی

خانم منیره برغمدی
شماره تلفن88622743
رشته تحصیلی کارشناسی مدیریت دولتی
پست سازمانیرئیس اداره استخدام و مشمولین طرح
محل خدمت اداره استخدام و مشمولین طرح
نشانی محل کارستادمرکزی - ساعت پاسخگویی 8:30 تا 12:30 - 13:30 تا 15:00
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۹/۱۲

[ برگشت به فهرست افراد ]