مدیریت منابع انسانی

خانم اعظم صفایی
شماره تلفن 86702392
رشته تحصیلیکارشناس مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
پست سازمانیکارشناس مسئول اداره استخدام
محل خدمتاداره استخدام و مشمولین طرح
نشانی محل کارستادمرکزی - ساعت پاسخگویی 8:30 تا 12:30 - 13:30 تا 15:00
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۹/۱۲

[ برگشت به فهرست افراد ]