مدیریت منابع انسانی

آقای محمدحسین خدابنده لو
شماره تلفن86702369
رشته تحصیلیکارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
پست سازمانیکارشناس اداره استخدام
محل خدمتاداره استخدام و مشمولین طرح
نشانی محل کارستادمرکزی - ساعت پاسخگویی 8:30 تا 12:30 - 13:30 تا 15:00
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۹/۱۲

[ برگشت به فهرست افراد ]