مدیریت منابع انسانی

خانم زهرا حیدری
شماره تلفن86702371
رشته تحصیلیدیپلم علوم تجربی
پست سازمانیکارشناس اداره استخدام
محل خدمتاداره استخدام و مشمولین طرح
نشانی محل کارستادمرکزی - ساعت پاسخگویی 8:30 تا 12:30 - 13:30 تا 15:00
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۹/۱۲

[ برگشت به فهرست افراد ]