مدیریت منابع انسانی

خانم ستاره سادات میر محمد صادقی
شماره تلفن88607928
رشته تحصیلیکارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
پست سازمانیکارشناس امور بیمارستانها
محل خدمتاداره دیده بانی منابع انسانی
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۸/۲۹

[ برگشت به فهرست افراد ]