مدیریت منابع انسانی

آقای محمد ماستری فراهانی
شماره تلفن86702129
رشته تحصیلیفوق دیپلم اقتصاد
پست سازمانیرئیس اداره بازنشستگی
محل خدمتاداره بازنشستگی
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۴/۲۵

[ برگشت به فهرست افراد ]