مدیریت منابع انسانی

خانم فاطمه اصغری
شماره تلفن86702322
رشته تحصیلیکارشناسی مدیریت دولتی
پست سازمانیرئیس اداره نقل و انتقالات
محل خدمتاداره نقل و انتقالات
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۴/۲۶

[ برگشت به فهرست افراد ]