مدیریت منابع انسانی

خانم زهرا بابایی
شماره تلفن86702322
رشته تحصیلیکارشناسی ارتباطات
پست سازمانیکارشناس اداره نقل و انتقالات
محل خدمتاداره نقل و انتقالات
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۴/۲۶

[ برگشت به فهرست افراد ]