مدیریت منابع انسانی

خانم شهرزاد صارمی
شماره تلفن86702165
رشته تحصیلیلیسانس مدیریت آموزشی
پست سازمانیکارشناس امور اداری
محل خدمتاداره بازنشستگی
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۱۱/۲۳

[ برگشت به فهرست افراد ]