مدیریت منابع انسانی

آقای جلال سلیمانی
شماره تلفن86702158
رشته تحصیلیلیسانس مدیریت دولتی
پست سازمانیکارشناس امور اداری
محل خدمتاداره بازنشستگی
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۴/۲۶

[ برگشت به فهرست افراد ]