مدیریت منابع انسانی

آقای جمشید آقایی گیلوایی
شماره تلفن86702168
رشته تحصیلیپنجم ابتدایی
پست سازمانیمتصدی امور دفتری
محل خدمتاداره بازنشستگی
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۴/۲۶

[ برگشت به فهرست افراد ]