مدیریت منابع انسانی

خانم عزت جلالی
شماره تلفن86702165
رشته تحصیلیدیپلم فرهنگ و ادب
پست سازمانیکارگزین
محل خدمتاداره بازنشستگی
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۴/۲۶

[ برگشت به فهرست افراد ]