مدیریت منابع انسانی

خانم مریم مهدوی
شماره تلفن86702396
رشته تحصیلی دیپلم تجربی
پست سازمانیکارشناس اداره استخدام
محل خدمتاداره جذب و استخدام نیروی انسانی
نشانی محل کارستادمرکزی - ساعت پاسخگویی 8:30 تا 12:30 - 13:30 تا 15:00
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۹/۱۲

[ برگشت به فهرست افراد ]