مدیریت منابع انسانی

آقای صادق حاجی پور
شماره تلفن86702126
رشته تحصیلیدیپلم مالی
پست سازمانی متصدی امور دفتری و بایگانی
محل خدمتمدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۸/۲۷

[ برگشت به فهرست افراد ]