مدیریت منابع انسانی

آقای علیرضا حبیبی
شماره تلفن86702302
رشته تحصیلیپنجم ابتدایی
پست سازمانیمتصدی امور دفتری و بایگانی
محل خدمتمدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۴/۲۶

[ برگشت به فهرست افراد ]