مدیریت منابع انسانی

آقای سید رضا فاضلی
شماره تلفن86702359
رشته تحصیلیکارشناسی ارشد مدیریت دولتی
پست سازمانی کارشناس تخلفات اداری
محل خدمتواحد محاکمات
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۸/۲۷

[ برگشت به فهرست افراد ]