مدیریت منابع انسانی

آقای افشین سمیع نیا
شماره تلفن86702126-86702127
رشته تحصیلیکاردانی حسابداری
پست سازمانیمسئول بایگانی
محل خدمتواحد بایگانی
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۸/۲۷

[ برگشت به فهرست افراد ]