مدیریت منابع انسانی

آقای علی راز
شماره تلفن86702126
رشته تحصیلیدیپلم کاربری کامپیوتر
پست سازمانیمتصدی امور دفتری
محل خدمتواحد بایگانی
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۴/۳۱

[ برگشت به فهرست افراد ]