مدیریت منابع انسانی

خانم عزیزه صفری آق قلعه
شماره تلفن86702126
رشته تحصیلیدیپلم - خیاطی
پست سازمانیمتصدی امور دفتری
محل خدمتواحد بایگانی
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۴/۳۱

[ برگشت به فهرست افراد ]