مدیریت منابع انسانی

آقای مرتضی امین نصر
شماره تلفن86702126
رشته تحصیلیدیپلم کاربری کامپییوتر
پست سازمانیکارگزین
محل خدمتواحد بایگانی
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۴/۳۱

[ برگشت به فهرست افراد ]