مدیریت منابع انسانی

خانم مریم حورزاد
شماره تلفن86702324
رشته تحصیلیکارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
پست سازمانیکارشناس ادره کارگزینی اعضای هیات علمی
محل خدمتمدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۸/۲۷

[ برگشت به فهرست افراد ]