Close

دانشگاه علوم پزشکی ایران

خانم نفیسه شهیدی
شماره تلفن86702304
رشته تحصیلیکارشناس علوم سیاسی
پست سازمانیکارشناس مسئول ارزشیابی
محل خدمتواحد ارزشیابی کارکنان
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۴/۲۶

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]