مدیریت منابع انسانی- [اخبار پایگاه]
اسلام را عاشورا بیمه کرد، عاشورا را اربعین ...

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۸/۲۶ | 
 
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت منابع انسانی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=61.30061.33088.fa
برگشت به اصل مطلب