مدیریت منابع انسانی- [اخبار پایگاه]
برگزاری کمیته نقل و انتقالات دانشگاه در تاریخ 95/9/16

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۹/۱۷ | 
کمیته نقل و انتقالات دانشگاه در تاریخ  95/09/16 برگزار گردید، یاد آور می گردد افرادی که با انتقال و ماموریت آن ها از سایر دانشگاه ها به این دانشگاه موافقت گردیده است می بایست حداکثر ظرف مدت یک هفته به مدیریت حراست واقع در بزرگراه شهید همت جنب بیمارستان میلاد پردیس همت دانشگاه علوم پزشکی ایران، جهت تشکیل پرونده و انجام مراحل قانونی مراجعه نمایند. بدیهی است در صورت عدم مراجعه در مهلت مقرر موضوع انتقال و ماموریت کان لم یکن تلقی خواهد گردید.
 
 

صورت جلسه کمیته نقل و انتقالات دانشگاه مورخ 95/09/16

ردیف

نام و نام خانوادگی

واحد محل خدمت

نظریه کمیته

1

دکتر حسن واعظی

 

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

موافقت با 6 ماه ماموریت

2

شهربانو حاجیان نژاد

 

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

مخالفت گردید.

3

منیره سادات جعفری

 

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

موافقت با 6 ماه ماموریت

4

شبنم ابوالقاسمی

 

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

موافقت با انتقال

5

لیلی اسلامی کارگر

 

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

موافقت با انتقال

6

محمد قبادی مهر

دانشگاه علوم پزشکی لرستان

موافقت با 6 ماه ماموریت

7

عاطفه یوسفی

دانشگاه علوم پزشکی لرستان

موافقت با انتقال و اشتغال در  بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)

8

دکتر سید مصطفی کیایی

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

صرفا با تمدید ماموریت به مدت یکسال سه روز در بیمارستان امام حسین (ع) و سه روز در بیمارستان شفا یحیائیان موافقت گردید

9

لیلا آگوش

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

موافقت با تمدید ماموریت

10

سیده فاطمه میرعرفانی شال

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

موافقت با انتقال

11

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت منابع انسانی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=61.30061.33656.fa
برگشت به اصل مطلب