مدیریت منابع انسانی- [اخبار پایگاه]
برگزاری کمیته اعمال مدرک تحصیلی کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه در روز چهارشنبه مورخ 96/05/11 در دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۱۶ | 
کمیته اعمال مدرک تحصیلی کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه در  روز چهارشنبه مورخ 11/05/96 در دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه با ریاست جناب آقای دکتر مبارکی معاون محترم توسعه و اعضای کمیته (مدیر بودجه، مدیر مالی، مدیر توسعه سازمان و سرمایه انسانی، رئیس گروه طبقه بندی مشاغل و رئیس گروه آموزش) برگزار شد. این جلسه که 3 ساعت بطول انجامید در خصوص شیوه نامه ادامه تحصیل کارکنان و اعمال مدرک تحصیلی آنان در سطح دانشگاه تصمیم گیری شد و مقرر گردید نتیجه نهایی پس از تایید هیات رئیسه محترم دانشگاه در قالب بخشنامه اطلاع رسانی گردد. در انتها اعمال مدرک 23 نفر از کارکنان متقاضی مورد بررسی اعضای کمیته  قرار گرفت و جهت اقدامات قانونی بعدی به مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی ارسال شد.
 
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت منابع انسانی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=61.30061.53064.fa
برگشت به اصل مطلب