مدیریت منابع انسانی- [اخبار پایگاه]
برگزاری کارگاه آموزشی تیم پایش در حوزه مدیریت نیروی انسانی، جهت آشنایی با نحوه پایش واحدهای زیر مجموعه در روز چهارشنبه مورخ 96/5/11

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۱۶ | 
 با توجه به ضرورت پیاده‌سازی برنامه پایش واحدهای تابعه و هم‌چنین ارزیابی و بهبود مستمر عملکرد آ‌ن‌ها، جلسه آموزشی برای اعضای تیم پایش در روز چهارشنبه مورخ 96/5/11 از ساعت 12:30 – 9 در سالن امور مالی ساختمان ستاد مرکزی برگزار گردید. در این جلسه نقاط قوت و ضعف پایش سال‌های 94 و 95 بررسی و کارگزین‌ها نظرات پیشنهادی خود را بیان نمودند، سپس روسای ادارات این مدیریت فرم پایش مربوطه را به تفکیک ادارات توضیح و موارد مورد نیاز در پایش واحدهای زیرمجموعه را متذکر شدند.
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت منابع انسانی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=61.30061.53070.fa
برگشت به اصل مطلب