مدیریت منابع انسانی- [اخبار پایگاه]
نتایج نهایی پذیرفته شدگان رشته شغلی فوریتهای پزشکی آزمون استخدامی مورخ 95/08/21

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۲۲ | 

پذیرفته شدگان محترم طبق جدول پیوست با در دست داشتن مدارک زیر، در ساعات اداری (8:30 لغایت 14:30) به هسته گزینش دانشگاه مراجعه نمایند.

   مدارک مورد نیاز جهت گزینش:
  1.  اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه
  2. اصل و کپی مدرک تحصیلی 
  3. اصل و کپی کارت ملی
  4. اصل و کپی پایان خدمت آقایان
  5. 3 قطعه عکس
  6. اصل و کپی پایان طرح
  7. کارنامه آزمون

آدرس هسته گزینش دانشگاه علوم پزشکی ایران : تهران بزرگراه شهید همت غرب بین تقاطع شیخ فضل ال..نوری وشهید چمران، پشت مسجد امام حسین (ع)

تلفن: 10 -860702801

ردیف پرونده نام نام خانوادگی نام پدر کد ملی  شناسنامه عنوان شغل محل  تاریخ مراجعه به هسته گزینش
1 3129439 رسول ابیضی هریس حسین 1380948312 343 کاردان فوریت های پزشکی -تهران -استان تهران 1396/05/28
2 3160888 جعفر احمدی رضا 6169982691 32 کارشناس فوریت های پزشکی -تهران -شهریار 1396/05/28
3 3076311 لقمان احمدی عبداله 6460018111 6460018111 کاردان فوریت های پزشکی -تهران -استان تهران 1396/05/28
4 3159356 ارام احمدی پور محمدکریم 3750125031 3750125031 کاردان فوریت های پزشکی -تهران -استان تهران 1396/05/28
5 3107773 محمددردی اخلاقی قوجق اناقلی 2031979167 27 کاردان فوریت های پزشکی -تهران -استان تهران 1396/05/28
6 3046023 جمال الدین ارازلی محمدابراهیم 4970030847 4970030847 کاردان فوریت های پزشکی -تهران -شهریار 1396/05/28
7 3034420 قدرت اله اریامنش محمدرضا 4549919817 2775 کارشناس فوریت های پزشکی -تهران -شهریار 1396/05/28
8 3180642 سلمان باقری قلعه نو غفار 5939943322 10 کاردان فوریت های پزشکی -تهران -استان تهران 1396/05/28
9 3137454 سنار پاشازاده شیخ کانلو رشید 4920054130 4920054130 کاردان فوریت های پزشکی -تهران -استان تهران 1396/05/28
10 3175047 ارازگلدی پیروز صفرشیر 5310046283 5310046283 کاردان فوریت های پزشکی -تهران -شهریار 1396/05/28
11 3123103 رضا ترابی مطلق محمد 59195452 36511 کاردان فوریت های پزشکی -تهران -استان تهران 1396/05/28
12 3106335 علی تفکری گلزار احمد 3980098095 3980098095 کارشناس فوریت های پزشکی -تهران -شهریار 1396/05/28
13 3078105 وحید تیمورزاده فتح اله 16902270 16902270 کاردان فوریت های پزشکی -تهران -شهریار 1396/05/28
14 3155417 شهاب الدین جعفربیگی حشمت 3320266489 3320266489 کاردان فوریت های پزشکی -تهران -استان تهران 1396/05/28
15 3152390 وحید جهاندیده نادر 11178213 11178213 کاردان فوریت های پزشکی -تهران -استان تهران 1396/05/28
16 3161466 رسول حسین زاده اقامعلی 3980092380 3980092380 کاردان فوریت های پزشکی -تهران -شهریار 1396/05/28
17 3010572 رضا حسینعلی بیکی کوچکعلی 73887641 4142 کاردان فوریت های پزشکی -تهران -استان تهران 1396/05/28
18 3045756 وحید حمدی اسدکندی حسین 2940120544 2940120544 کاردان فوریت های پزشکی -تهران -ملارد 1396/05/28
19 3094992 جبراییل حیدری شوطلو هدایت 2820067387 2820067387 کاردان فوریت های پزشکی -تهران -ملارد 1396/05/28
20 3055284 یعقوب دلیرراد رحیم 2929868341 8428 کاردان فوریت های پزشکی -تهران -شهریار 1396/05/28
21 3222795 اکبر رحمانپور ابوالقاسم 6460015945 6460015945 کاردان فوریت های پزشکی -تهران -شهریار 1396/05/28
22 3162430 میثم رضایی نفت چالی محمدرضا 84259973 10645 کاردان فوریت های پزشکی -تهران -استان تهران 1396/05/29
23 3192245 ولی اله رومیانی شکرعالی 5980005455 5980005455 کاردان فوریت های پزشکی -تهران -استان تهران 1396/05/29
24 3174816 شهرام شاه ویسی ابراهیم 3750067597 3750067597 کاردان فوریت های پزشکی -تهران -استان تهران 1396/05/29
25 3140653 امیر شوشتری حشمت اله 2250040621 2250040621 کاردان فوریت های پزشکی -تهران -ملارد 1396/05/29
26 3071005 حسین صفری خلوص شعبانعلی 3980121763 3980121763 کاردان فوریت های پزشکی -تهران -شهریار 1396/05/29
27 3165974 ناصر صفری خلوصی محمدولی 3992558169 330 کارشناس فوریت های پزشکی -تهران -شهریار 1396/05/29
28 3174863 سیامک عالی نژاد عباس 4540073664 4540073664 کاردان فوریت های پزشکی -تهران -شهریار 1396/05/29
29 3164576 محمد عزیزی هدایت اله 13952390 13952390 کاردان فوریت های پزشکی -تهران -شهریار 1396/05/29
30 3140005 محمد علیخانی غیاث 3850064506 3850064506 کاردان فوریت های پزشکی -تهران -استان تهران 1396/05/29
31 3140051 میثم غریبی ماشااله 76957101 4427 کارشناس فوریت های پزشکی -تهران -رباطکریم 1396/05/29
32 3149073 حسن قره داغی محمدعلی 1719929009 55 کارشناس فوریت های پزشکی -تهران -ملارد 1396/05/29
33 3149600 احسان کرمی مولود 5960013479 5960013479 کاردان فوریت های پزشکی -تهران -استان تهران 1396/05/29
34 3115144 مختار گراوند عباس 4190028754 4190028754 کاردان فوریت های پزشکی -تهران -استان تهران 1396/05/29
35 3157440 مهدی مزرعی نوحدانی علیرضا 11431271 11431271 کاردان فوریت های پزشکی -تهران -استان تهران 1396/05/29
36 3174364 رضا معصومی ابراهیم 3960525206 649 کاردان فوریت های پزشکی -تهران -استان تهران 1396/05/29
37 3226324 ارسطو مفاخری محمد 3790212369 3790212369 کاردان فوریت های پزشکی -تهران -شهریار 1396/05/29
38 3140627 ازاد ملکی طه 3750154228 3750154228 کارشناس فوریت های پزشکی -تهران -شهریار 1396/05/29
39 3188508 رضا مهری درویش 6039941065 75 کاردان فوریت های پزشکی -تهران -استان تهران 1396/05/29
40 3154489 سامان میره علی 2880084466 2880084466 کاردان فوریت های پزشکی -تهران -شهریار 1396/05/29
41 3051059 محمدرضا نباتی اصغر 4569591310 319 کاردان فوریت های پزشکی -تهران -استان تهران 1396/05/29
42 3151639 محمد یوسفی رستم 5950004744 5950004744 کاردان فوریت های پزشکی -تهران -استان تهران 1396/05/29
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت منابع انسانی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=61.30061.53410.fa
برگشت به اصل مطلب