دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • سامانه ها
  • کمیته ها
  • تعالی منابع انسانی
  • تماس با مدیریت
  • دانشگاه نسل سوم

کمیته نقل و انتقالات
کمیته جذب و استخدام
کمیته مرخصی بدون حقوق
کمیته بازنشستگی پیش از موعد
کمیته ترفیعات اعضاء هیأت علمی

فرم نظرسنجی ارباب رجوع


کد رهگیرى این فرم: P505-F498-U0-N258478          
[ چاپ فرم ]

فرم نظرسنجی ارباب رجوع
(موضوع ماده 8 طرح تکریم مردم)

 
ارباب رجوع گرامی:
به منظور تکریم ارباب رجوع و افزایش رضایت مراجعه کنندگان گرامی، مدیریت منابع انسانی دانشگاه اقدام به جمع آوری نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما مراجعین محترم نموده است. لذا خواهشمندیم با پاسخگویی صادقانه به سوالات ذیل، ما را در تقویت نقاط قوت و قابل بهبود یاری فرمایید.


تکمیل مشخصات فردی اختیاری است.
نام
نام خانوادگی
شماره تماس
ایمیل
نام واحد/اداره مورد مراجعه
نام و نام خانوادگی کارمند
پست سازمانی کارمند
1) مهارت و تخصص لازم کارمند
خیلی خوب
خوب
متوسط
ضعیف
2)رعایت قانون و مقررات
خیلی خوب
خوب
متوسط
ضعیف
3) مورد اعتماد بودن
خیلی خوب
خوب
متوسط
ضعیف
4) انتقادپذیر بودن
خیلی خوب
خوب
متوسط
ضعیف
5) رعایت ادب، احترام و خوش رویی
خیلی خوب
خوب
متوسط
ضعیف
6) سرعت در انجام کار
خیلی خوب
خوب
متوسط
ضعیف
7) دقت در انجام کار
خیلی خوب
خوب
متوسط
ضعیف
8) علاقه مندی به ارائه خدمات مطلوب به ارباب رجوع
خیلی خوب
خوب
متوسط
ضعیف
9) اطلاع رسانی در مورد گردش کار و مدارک لازم جهت ارائه خدمات
خیلی خوب
خوب
متوسط
ضعیف
10) اطلاع رسانی در مورد مدارک لازم برای انجام کار
خیلی خوب
خوب
متوسط
ضعیف
11) اطلاع رسانی در مورد زمان و مدت انجام کار
خیلی خوب
خوب
متوسط
ضعیف
لطفا پیشنهاد و انتقادات خود را بیان فرمایید.
در صورت داشتن نارضایتی، لطفا شرح نارضایتی، نام واحد و نام کارمند مربوطه را بیان فرمایید.